2014-01-12

mumma (weekly)

  • Denna kurs tänker jag nog inte läsa. Jag sökte kursen för att jag ville bredda och repetera de kunskaper jag har i webbtekniker."Kurspaketet riktar sig till dig som vill lära få en gedigen förståelse för hur man bygger webbapplikationer med senaste versionerna av teknikerna HTML, CSS, JavaScript, PHP och databaser/SQL."

    tags: university 2014 VT SKIPPED

  • Tänker läsa lite mer java på universitetet för att validera de kunskaper jag redan har. Trött på att bli nekad kurser på högre nivå för att de inte ser att den kurs i java jag har är på högnivå."Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper och färdigheter inom programmering, samt erfarenhet av problemanalys, problemlösning, implementering och dokumentation av programvara. Kursen behandlar objektorienterad programmering och innehåller moment som objekt, arv, interface, grafiska användargränssnitt, trådar och kommunikation. Undervisningen byggs kring material som ges via Internet och förutsätter tillgång till utvecklingsmiljö för Java. Avslutande tentamen skrivs vid en obligatorisk träff i Malmö. Det kan dock finnas möjlighet att tentera vid annan högskola, men det är upp till studenten att anordna det praktiska samt stå för eventuella kostnader."

    tags: university 2014 VT

  • Denna kurs ska ge mig en orientering av GIS utöver det jag stött på i jobbet. "Detta är en helt nätbaserad kurs på svenska som ger dig en praktisk och teoretisk grund för vidare arbete med digitala geografiska data och GIS (geografiska informationssystem). Kursen behandlar bland annat kartografi och kartprojektioner, vektor- och rasterdata, databaser och attributdata samt visualisering och kartframställning. Efter avslutad kurs kommer du att ha en utmärkt grund för att fortsätta arbeta och använda dig av geografisk data och geografiska informationssystem."

    tags: university 2014 VT

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.