2011-08-18

Ska lärare välja innehåll


Det finns mer som kan tilläggas men men jag sammanfattar här min syn på saken. 
Som lärare ser jag hur kursplaner idag kan vara ett hinder för pedagogiska uppläggen. Kanske är det för att kursplanerna inte är tillräckligt genomtänkta eller för att jag är för flummig? Med rådande system så bestäms det vad som ska läras och i vilken ordning det ska läras i. De är skrivna efter individers(sk experters) egna visioner om en bra kurs. Som inte nödvändigtvis kompatibel med vad som motiverar elever. Kurserna är väldigt packade i gymnasiet, vad man ska lära sig i introduktionskurser på universitetet på 5*40 timmar läser man i gymnasiet på mindre än 100timmar. Utrymmet för egna tillägg är litet för både lärare och elever. Utrymmet att lägga upp kurser i vad man anser är en mer pedagogisk ordning är ännu mindre. Innehåller A kursen vad A kursen innehåller och saker som man annars kunnat börja med är förskjutna till en senare kurs även om det skulle vara lättare för den klassen eller den eleven att börja i andra änden.
Tydliga kursplaner kan vara ett försvar mot dåliga lärare som du skriver. Men jag tror att både elever och lärare skulle må bättre med andra motstockar. Jag hoppas det finns bättre sätt att ta hand om lärare som tar med sina politiska åsikter in i klassrummet och inte lämnar utrymme för andras.
Samtidigt är kursplaner idag det enda verktyget för att göra en likvärdig bedömning mellan olika skolor, även om de där är bristfälliga på grund av sina otydlighet och sitt tolkningsutrymmer. Till nuvarande systems fördel kan man säga att kursplaner och betygen vara en motivation för folk som är ointresserade av ämnet och söker godkänt snarare än kunskap.

Inga kommentarer: