2010-07-02

Examen: Innehåll

Jag har försökt få till en bra struktur på min uppsats efter lite funderingar kommer jag nu arbeta efter följande struktur

Innehåll:

 1. Inledning
 2. Syfte
  1. Mål
  2. Frågeställning
 3. Metod
  1. Forskningsläget
  2. Intervjuer
   1. Samtalsintervjuer
   2. Urval
   3. Intervjuguide
   4. Intervjusituationen
  3. Analys
   1. Idealtyper
   2. Rubriksättning
 4. Forskningsläget och definitioner
  1. Informations- och kommunikationsteknologi
  2. Information
  3. Kommunikation
  4. Individualisering
  5. Datorvana
  6. Datortillgång
 5. Intervjuer
  1. Informations- och kommunikationsteknologi
  2. Information
  3. Kommunikation
  4. Individualisering
  5. Datorvana
  6. Datortillgång
 6. Diskussion
  1. Informations- och kommunikationsteknologi
  2. Information
  3. Kommunikation
  4. Individualisering
  5. Datorvana
  6. Datortillgång
 7. Slutsats
 8. Vidare forskning
 9. Vidare läsning

Inga kommentarer: