2010-07-05

Skolan i almedalen

En intressant debatt om skolan framtid vad det gäller forskning.
Jag tror inte det ser så ljust ut om ansvaret på forskning hamnar på kommunerna. Att driva forskning om skolan framåt måste vara något som är intressant för hela sverige. vad tycker du?

Mina förslag:
  1. Lärareutbildningens examensuppsats skrivs under första året som lärare då man har provanställning och nedsatt tjänst. (Jag har mer långt gående ideer om integrering av skola och lärarutbildningen, men detta är en bra början) Detta verklighets förankrar examensuppsatserna. Kopplar ihop forskningen med praktiken direkt.
  2. Alla lärare får tid och förväntas bedriva studier eller forskning som en del av sin tjänst.
  3. Delar av lärarens lön kommer direkt från staten. Detta för att den enskilda skolan eller huvudmannen inte ska bestämma över forskningen som läraren utför.
Edit: Bruten Bambuser länk borttagen.

Inga kommentarer: