2010-07-05

Examen: Metod: Idealtyper

En feedback jag fick när mina assistenter läste igenom min uppsats igen var att jag skulle arbeta med idealtyperna så det känns tydligare vad de är förnågra och hur de skiljer sig från varandra. Eventuelt ska jag oxå förenkla genom att ta bort namnen kalla dem A, B C eller något mer beskrivande namn. Men den nöten tänker jag på en stund. Så här långt kom jag med idealtyperna denna timme. Nu ska jag iväg på körlektion.

Idealtyper

Majoriteten av intervjupersonerna har bett om att få vara anonyma. Med hänsyn till deras integritet har jag valt att sammanställt intervjuerna som tre idealtyper. Något som oxå sätt åsikterna i fokus.


Kim - Beprövad pedagogik är det viktigaste. I huvudsak skeptisk till IKT. Är medveten om att det finns vissa fördelar med IT och Internet men tycker det i stort mest har skapat problem. Är dock oftast villig att ta till sig om den är enkel att ta till sig och använda och passar in i det pedagiska arbetsätt utan frågetecken. Men i regel är det bättre med det mänskliga mötet och tekniken utgör bara ett onödigt hinder för detta.


Sam - Pedagogiken är det viktigaste. Ser stora möjligheter men har inte, intresset eller tiden att ligga i framkant, tar till sig färdiga lösningar. Det som är enkelt eller testat av andra. Man måste hushålla med de får resurser man har och inte hoppa på varje ny grej direkt. Helst har man en rekomendation på ett arbetsätt eller så är det uppenbart att det balanserar ut sig.


Robin - Man måste driva på och utveckla pedagogiken med den nya teknologin. Har ett intresse för IT och att använda det i verksamheten, testar gärna nya saker, ser inte problemen med IT som problem utan mer som nackdelar som vägs upp av fördelarna. Det är viktigt att använda tekniken för att det finns ett egensyfte att kunna hantera den. Så även om det skulle innebära att lärandet av det faktiska målet ibland blir lidande är det bra för eleverna att ha lärt sig att lösa problem med hjälp av internet och datorer.


Kim, Sam och Robin fanns representerade bland de lärare jag intervjuade. De rörde sig dock om en skala där lärarna där läraren kunde befinna sig mellan Sam och Kim eller Sam och Robin.

De lärare vars uttalande fått vara med och beskriva en ideal typ, delar inte alltid fullt ut alla åsikter som beskrivs i kategorin.

Inga kommentarer: