2007-05-18

Sök-lusten


'Det är lättare att gå från 2 till 3 än från 0 till 1.' jag ställer mig samtidigt frågan vad ska man ha sin blog till om inte göra reklam för saker och folk man stöter på under dagen.

Inga kommentarer: