2010-06-14

Examen: Inledning

Jag arbetar nu med det sista rycket i min examen. Min uppsats handlar om samhällslärares användning av IT. Jag är rätt nöjd även om det känns lite utdaterat. Här är iaf inledningen. Ge gärna förslag på saker som kan komma in och förbättra den. Men inte för mycket jag vill bli klar med det här.
Vi lever i informationens tidsålder. Allt mer datorkraft byggs in i verktyg. Telefoner tar man med sig överallt och de innehåller allt mer och allt fler funktioner. Internet knyter samman datorer från hela världen i ett enda stort virtuellt samhälle. E-post och annan elektroniskt överförd kommunikation tar över stora delar av samhället. I detta arbete har jag själv till stora delar använt mig av e-post i kommunikation med handledare och vid initial kontakt för intervju personer. Organisationer, stiftelser, företag, staten och kommuner ger sitt stöd till utveckling av informationsteknologi

Datortekniken har utvecklats och varit del i förändring i hela samhället, på många områden har IT-utveckling både fått ris och ros. I många delar av samhället har tekniken förbättrat framförallt informationshanteringen. Skärmar över hela Göteborg visar när tåg, spårvagnar och bussar kommer fram och om något är fel. Medicinska Journaler har lagts in på datorer och kan nu plockas fram på olika sjukhus av olika läkare med ett fåtal knapptryckningar. Bankärenden gör man hemma vid datorn. På många områden har man fått fram teknik och specialiserade lösningar där IKT förbättrar och gör det enklare. Dessa införande har varit gynnsamma men inte därför nödvändigtvis smärtfria. Förväntar man sig att en journal skall finnas tillhands på studs, beställer man den inte i förväg. Strular då tekniken är risken för att man helt står utan journal när gamla rutiner inte finns kvar.

”På lite längre sikt innebär utvecklingen att datorerna klarar
helt nya uppgifter. På 15 år sker en ökning av datorernas kapacitet
med 1000 gånger. Under den senaste 15-årsperioden har
datorerna således utvecklats från att vara enkla kalkyl- och
texthanteringsapparater till kraftfulla plattformar för hantering
av grafik, bilder och ljud. Även rörliga bildsekvenser kan
hanteras med acceptabla prestanda. Det är lätt att se denna
utveckling när man blickar bakåt. Det är betydligt svårare att
se vad den kommer att betyda i framtiden.” (Riis, IT i skolan mellan vision och praktik, 2000)

IT-utvecklingen i skolan har pågått länge, ett flertal olika projekt har startats för att motivera och utbilda lärarna till att använda IKT i sin undervisning (Riis, 1999, s10). Ett flertal speciallösningar, Cheops pyramid, Kunskapsnätet m.fl. har tagits fram för att förenkla lärandet och lärande situationen. Läraryrket har en stor mängd olika IKT-verktyg tillgängliga för sig, som en lärare måste sålla mellan och välja ut de som lämpar sig för deras lektioner. Det handlar inte bara om allmänna verktyg som alla i ett IKT-samhälle förväntas kunna, inte bara specialskrivna verktyg för skolan och inom det egna ämnesområdet, utan alla dessa och dessutom ytterligare några verktyg som intressegrupper vill att man hittar tillämpningar för i sin undervisning. Läraryrket är komplext. Det avspeglar sig i de möjligheter som finns för IKT och lärande. Samtidigt pågår en ständig förnyelse av IKT. Möjligheterna ökar ständigt. Vad som var intressant och nytt i en lärande situation för ett par år sedan kan vara helt irrelevant för samma lärande situation idag.


Mycket av det som studeras i samhällsämnet kom tidigt in på den sociala arenan som byggts upp av IKT. Tekniken går mångt och mycket ut på att kommunicera och ger möjligheter för fler grupperingar att få ut sitt budskap, exempelvis NGOs och politiska partier. Samtidigt finns det kolabortiva verktyg där man gemensamt kan beskriva det samhälle som vi lever i, såsom Wikipedia. Hur använder sig då samhällslärare av dessa möjligheter?

Inga kommentarer: