2010-06-15

Examen: Syfte

Den första delen jag ska arbeta med idag är syfte, mål och frågeställning. Dessa saker har ändrats under färdens gång. Men är strakt begränsade av de undersökningar jag faktiskt gjort. Jag började lockas av alla de möjligheter jag så i samhällsämnet på den tiden jag började med uppsatsen och en frustration över att den mesta forskning jag blivit exponerad för handlade om mattematik och naturvetenskap som i min mening inte är lika intressant ur ett internet perspektiv. Då jag är nöjd med de nuvarande formuleringarna lämnar jag det om inget revolutionerande händer, men känn dig fri att kommentera och ge förslag.

nu ska jag fika sen blir det att ge sig an teori delen och ringa min handledare...

Syfte.

Mitt syfte är att ta reda på hur samhällslärare använder sig av IKT i gymnasieundervisningen.

Mål

Mitt mål är att få reda på och redovisa uppfattningar om problem och möjligheter som samhällslärare i göteborgsområdet ser med IKT

Frågeställning

Vilka möjligheter upplever samhällslärare med IKT i dagens skola?

Vilka problem upplever samhällslärare att det finns med IKT i dagens skola?

Inga kommentarer: